Nahlédnutí do fyziky – Energie

Nahlédnutí do fyziky – Energie

Energie je schopnost konat určitou práci, anebo měnit nějaký stav. Může něčím pohybovat, něco zahřívat či naopak ochlazovat, apod. Výsledkem činnosti energie je práce – přeměna energie na jinou. Tím je řečeno, že energie existuje v různých formách a při fyzikálních změnách se transformuje na jiný druh. Energie se nijak nevytváří ani nezaniká, pouze mění svoji …

Je Astrologie vědecká?

Je Astrologie vědecká?

V dávné minulosti byla Astrologie zcela spjata s Astronomií. Věřilo se, že když se na nebi objeví nebeský úkaz, může to vyvolat například vypuknutí moru. Dávné náboženské rituály při Slunovratu se děly pro zlepšení úrody, neboť se věřilo, že právě rituál je potrava pro dobré duchy, kteří mohou zajistit blahobyt. Uctívání Slunce a nebeských těles pak mnohé …