Svatá kráva

Svatá kráva

Tur domácí je posvátným zvířetem již několik tisíc let, bylo tomu tak v Egyptě, Řecku, ale především v zemích dálného východu jako je Indie a Nepál.

Hinduistiská víra si jako svůj uctívaný symbol vybrala ze všech zvířat právě krávu. Zřejmě tomu tak bylo proto, že je znázorněním čistoty a je zdrojem mléka. Pokud někdo v historii krávu zabil, považovalo se to za vraždu srovnatelnou s vraždou kněze. Trest za to byl ten nejpřísnější, a to trest smrti. V současné době je kráva u Indů chráněna zákonem. Hovězí maso se v těchto zemích jíst nesmí.
jízda na krávě.jpg

Znázornění v obrazech a sochách, rituály spojené s uctíváním

Hinduisté často krávu znázorňují spolu se Šivou nebo bohem Indrou. Původem uctívání je náboženství vedijcké. To zakazovalo i úmyslné usmrcení býků. Výjimkou bylo obětování, nikdy se ale neobětovaly kusy zdravé. Věřilo se, že nemocné zvíře se převtělilo. Ovšem i toto obětování bylo zakázáno. To, proč je středem uctívání ze všech tvorů právě kráva, má zřejmě původ v tom, že vyznavači hinduismu se zabývali především pěstováním plodin a chováním domácích zvířat, tedy i krav. Využívali i jejich trus, kterým hnojili půdu a také s ním topili. Mléko je významným produktem zemědělství a je i součástí obřadů. Zákaz pojídání hovězí masa je prvopočátkem vytvoření skupiny obyvatel vyznávajících vegetariánství.
kráva na pastvě.jpg

Dvacáté první století

Příslušníci hinduistického náboženství tvoří převážnou část současných obyvatel Nepálu a Indie.
indický stařík.jpg
Stále provádí rituály, při kterých používají vše, co se dá vyrobit z kravského mléka. Krávy, jako uctívaní tvorové, mají libovolný přístup na všechna možná místa, setkat se s nimi můžete i ve velkých městech. Hinduismus jako ostatní náboženské směry prošel v průběhu století některými změnami, ale jedno platí pořád, zabití krávy je zakázané, trest smrti se za to již neuděluje, ale vězení tomu, kdo by tak učinil, reálně hrozí.


5/5 - (1 vote)