Produkty

Domovy se zvláštním režimem Praha aneb nejen pomoc pro lidi trpící demencí

Co si konkrétně představit pod demencí? Především je v tomto případě věnována pomoc lidem, kteří se potýkají s nepřítelem zvaným Alzheimer.

demence

Alzheimerova choroba náleží k nemoci či k postižení, které se nazývá atroficko-degenerativní. I když původ není doposud znám, způsobuje strukturální a metabolické změny nervové buňky vedoucí k absolutní ztrátě její funkce.

Typické pro toto onemocnění je, že se bohužel vkrádá velmi pozvolna, kdy tak mnohdy může být diagnostikována choroba v pozdějším stádiu. Počáteční příznaky jsou především v neschopnosti plnit každodenní a běžné úkoly, tj. roztržitost, občasné výpadky paměti, zapomínání apod.

Postupně poté přechází ve vážnější problémy, tj. poruchy v komunikaci, zapomínání i zcela běžně používaných a jednoduchých slov. Vše se poté stupňuje, kdy jedinec je dezorientovaný i ve vlastním bytě, problém s abstraktním myšlením, výkyvy nálad i v rámci chování. Změna osobnosti, neboť člověk trpící Alzheimerovou chorobou často se mění razantním způsobem, kdy se stává zmatenou, ustrašenou nebo i podezíravou osobou.

Nevyléčitelná nemoc, ale jak i tak pomoci?

I když se jedná o nemoc, která nelze vyléčit, tak do jisté míry lze oddálit zhoršení stavu. Za pomoci současné medicíny lze nemoc zpomalit i zmírnit. I zde platí, že je nejdůležitější včasná diagnostika a zahájení léčby.

Pro lidi trpící touto chorobou jsou určeny domovy se zvlástním režimem Praha, kde se tak dostane pomoci těm, kdo jsou ze zdravotního hlediska takto odkázáni na druhé. Kdo může využít služby, které nabízí domovy se zvláštním režimem Praha a pro koho jsou speciálně určeny?

stařena

Cílovou skupinou jsou pro tato zařízení osoby trpící nejen Alzheimerovou chorobou, ale také ti, kteří se potýkají se stařeckou demencí. Lidé, kteří mají tímto tak omezenou soběstačnost z důvodu nemoci, vyžadují pravidelnou péči a pomoc druhé osoby.

Mohlo by se vám také líbit...