Věda

Je Astrologie vědecká?

V dávné minulosti byla Astrologie zcela spjata s Astronomií. Věřilo se, že když se na nebi objeví nebeský úkaz, může to vyvolat například vypuknutí moru. Dávné náboženské rituály při Slunovratu se děly pro zlepšení úrody, neboť se věřilo, že právě rituál je potrava pro dobré duchy, kteří mohou zajistit blahobyt. Uctívání Slunce a nebeských těles pak mnohé lidi přinutilo tyto jevy systematicky studovat. Zlepšili se pozorovací přístroje a dá se říci, že Astrologie byla kolébkou současné Astronomie.
princip Astrologie
V současné době je Astronomie chápána jako prostředek či nástroj k poznávání Vesmíru. Díky dalekohledům a vesmírným sondám získáváme poznatky o Vesmíru jako takovém. O jeho složení, rozpoložení hvězdných soustav a galaxií. Velmi populární jsou vesmírné objekty typu černá díra, expanze a zánik hvězd, bílý trpaslík a červený obr… Veškeré poznatky se snaží odpovědět na otázku, jestli jsme ve Vesmíru sami, anebo vše stvořila nějaká neviditelná síla, která si s námi hraje jako děti se stavebnicí Lego…
Astrologie šla však jinou cestou. Nejde ven, ale dovnitř. Dovnitř lidské psychiky. Z astrologie se stává psychologický nástroj, který však renomovaní psychologové neuznávají. Astrologie vyznává hermeneutický princip „jak nahoře, tak dole“. Jak se planety točí ve Vesmíru, tak se točí lidé, ale i naše myšlenky, naše činy – podle určitých pravidel, které se opakují. Ale dvakrát do stejné vody nevkročíš – pokaždé je to trochu jiné, i když velmi podobné.
Něco mají ale obě „sestry“ Astrologie i Astronomie společného. Slouží k poznávání něčeho vyššího, toho, co nás převyšuje. U Astrologie je to poznávání lidské psýchy, u Astronomie zjišťování naší pozice ve Vesmíru. Ale vraťme se k původní otázce, jestli je Astrologie vědecká. Věda požaduje důkazy, výsledky, studie. Lidé, kteří toto dělají, nazýváme vědce. Svět monstrózně podporuje aktivity, která věda nazývá výzkumy. To vše se dá dělat i v Astrologii; existují množství knížek, spisového materiálu, počítačové programy, které Vám vypočítají horoskop ani ne za sekundu. A přes to všechno svět Astrologii jako vědu nepřijal. I přes to, že se snaží o výklad lidské duše pomocí příběhů, mýtů a pozorovatelných nebeských těles.
princip vědy
Z hlediska moderního člověka zabývající se moderními pohledy na svět včetně esoteriky, by Astrologie neměla být cizí. I když mnozí na Astrology vzhlíží jako na sektáře s vlastním jazykem a nepochopitelnou logikou. Astrologie sice zatím jako věda není, ale zasloužila by být. Minimálně se dostat do podvědomí lidí jako užitečný nástroj k odhalování sebe sama.

Mohlo by se vám také líbit...