Služby

Snížení DPH u některých služeb

Současně se změnou zákona o elektronické evidenci tržeb dojde v roce 2020 také k přesunu některých služeb do druhé snížené sazby DPH, a to na 10 % z původních 15 %. Účinnost novely přijde v platnost 1. května 2020.
Otázkou zůstává, zdali mohou spotřebitelé od této změny očekávat i snížení cen služeb, jichž se přesun daně z přidané hodnoty do nižší sazby týká. Pojďme se na některé služby podívat blíže.
Ušetříme nebo ne
·         Dodávky tepla – již nějakou dobu hrozí zásadní zdražení dodávaného tepla. Jedním z těch nejhlavnějších důvodů je fakt, že byly zdraženy emisní povolenky. A tyto výdaje si teplárny potřebují zakalkulovat do svých nákladů. Skokové zvýšení cen za teplo by však bylo kontraproduktivní, a to z toho důvodu, že velká část obyvatel by se začala vracet k lokálnímu topení čímkoliv, čímž by došlo ke zhoršování ovzduší, neboť by se zvýšily emise skleníkových plynů.
·         Vodné a stočné – čili výdaje na úpravny a rozvod vody, tzn. na čističky a vodovodní řady a odvod odpadních vod do kanalizace. Ani tady se nedá předpokládat, že by se ceny za vodu snížily. Už nyní počítají vodohospodářské společnosti s investicemi do zastaralých vodovodních systémů k rozvodu vody, do čističek i kanalizace.
Poznámka: V USA a ve Velké Británii je daňová sazba na vodné nulová, v Polsku je to pouhých osm procent a ve Francii je sazba 5,5 procenta.
Takže bude asi nezbytné připravit se na to, že ceny služeb, spojených s dodávkou tepla a vody, se zřejmě snižovat nebudou, anebo jen minimálně. Provozovatelé uspořené prostředky budou chtít investovat do teplárenské a vodohospodářské infrastruktury. Pozitivní bude na celé věci snad to, že by ceny nemusely nějakou dobu stoupat.
Kadeřnické služby
Zlevnit by mohly služby, prováděné při úklidu vnitřních prostor a mytí oken v domácnostech, domácí péče o děti, seniory, nemocné a zdravotně postižené osob, případně kadeřnické, holičské a kosmetické služby. Na ně se také přesun DPH do té nejnižší sazby vztahuje.
Dalšími službami se sníženou daní z přidané hodnoty jsou nově opravy obuvi a kožených výrobků, opravy oděvů a textilních výrobků, drobné opravy jízdních kol a stravovací služby včetně podávání nealko nápojů a čepovaného piva. Pro více informací můžete nahlédnout na webové stránky MPSV.

Mohlo by se vám také líbit...